Veelgestelde vragen

Waarom moet ik een verzuimverzekering afsluiten?

Een verzuimverzekering is belangrijk aangezien een zieke werknemer het bedrijf gemiddeld 250 euro per dag kan kosten. U bent namelijk wettelijk verplicht om het loon door te betalen, waarbij het gaat om minimaal 70 procent van het loon (afhankelijk van de CAO). Naast doorlopende loonkosten, moet je mogelijk een vervanger inhuren en heb je vaak te maken met het verlies van productie. Daarnaast moet een werkgever zich inspannen om een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen, en die re-integratie kost ook geld.

Een verzuimverzekering dekt een deel van die kosten. U krijgt in ieder geval een vergoeding voor het loon dat u moet doorbetalen aan uw zieke werknemer en wordt u door veel verzekeraars geholpen bij het voorkomen en terugdringen van verzuim.

Wat valt er nu precies onder een cyberverzekering?

Binnen een cyberverzekering is het mogelijk dat alle aansprakelijkheden gedekt worden die voortkomen uit:

  • Hacking
  • Systeeminbraak
  • Diefstal van privacygevoelige gegevens
  • Aansprakelijkheid aan derden bij o.a. het verspreiden van een virus
  • Gijzelen van data (afpersing)
  • Omzetverlies

HBR Branche kan u verder adviseren over welke mogelijkheden er zijn en de bijbehorende dekkingen.

Is een pensioenregeling verplicht?

Een pensioenregeling is alleen verplicht, wanneer dit is opgenomen in de CAO van de branche waarin uw bedrijf werkzaam is.

Wilt u hier meer informatie over hebben? Neem contact op met de adviseurs van HBR Branche.

Welke verzekeringen heb ik nodig als ik personeel ga aannemen?

Wanneer u van plan bent om personeel in dienst te nemen, moet u er rekening mee houden dat u zorgdraagt voor de risico's die de werknemers lopen. De belangrijkste verzekeringen zijn: 

HBR Branche kan u meer vertellen en het beste advies geven op het gebied van werknemersverzekeringen.

Ik heb een klein bedrijf, is een kredietverzekering iets voor mij?

Voor elk bedrijf dat facturen verstuurd is het zinvol om een kredietverzekering af te sluiten. De kans op wanbetaling blijft groot als u steeds met wisselende klanten zaken doet. HBR Branche kan u goed adviseren of een kredietverzekering handig is in uw situatie en welke mogelijkheden er zijn. 

Wat is het verschil tussen beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid?

Met beroepsaansprakelijkheid wordt bedoeld de aansprakelijkheid voor beroepsfouten in uw werk of het werk van uw werknemers. Van bedrijfsaansprakelijkheid is sprake als u of één van uw werknemers materiële schade aan zaken of letselschade aan personen veroorzaakt. U kunt zich verzekeren tegen deze aansprakelijkheden via een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. 

Kan ik mijn pensioen eerder laten ingaan?

Bij de meeste pensioenregelingen gaat u met pensioen als u 68 jaar bent. U mag uw pensioen ook eerder of later laten ingaan, bijvoorbeeld tegelijk met uw 1e AOW-uitkering. Wat de gevolgen hiervan zijn voor uw situatie kunnen wij u haarfijn uitleggen.

Mag ik mijn pensioen afkopen?

Het is fiscaal niet toegestaan om zelf uw pensioen af te kopen. Een pensioenuitvoerder of pensioenverzekeraar mag uw pensioen wel afkopen. Dit houdt in dat men de waarde van het pensioen in één keer aan u uitkeert. U ontvangt dan geen maandelijkse uitkeringen meer.

Wat gebeurt er met mijn pensioen bij overlijden?

Indien u een partner heeft, dan is er bij de meeste pensioenregelingen ook een partnerpensioen meeverzekerd. Dat betekent dat als u gedurende de opbouwperiode (uw werkzame leven) komt te overlijden, uw partner een nabestaandenuitkering krijgt.

Wat kunt u verwachten van onze adviseurs?

De adviseurs van HBR Branche maken werk van een goed advies. Dat begint bij een gesprek om uw persoonlijke situatie te inventariseren. Op basis hiervan wordt uitgebreid onderzocht wat voor u de best passende oplossing is. Dit vereist veel vakkennis, ervaring en up-to-date kennis van de markt. Onze adviseurs zitten dus regelmatig achter de studieboeken om hun kennis actueel te houden, zodat wij u van een goed advies te kunnen blijven voorzien. De adviseurs zijn ook afkomstig uit de regio waardoor u zeker weet dat u snel en persoonlijk wordt geadviseerd. U krijgt dus altijd het beste en onafhankelijk advies!

Heb ik voldoende aan mijn privé rechtsbijstandverzekering als ik een zakelijk geschil krijg?

Nee, een reguliere rechtsbijstandverzekering die u heeft afgesloten geldt alleen voo u als privépersoon. Als bedrijf kunt u hier geen aanspraak op maken. Sluit hiervoor een aparte zakelijke rechtsbijstandverzekering af.

Waarom zou ik een ziektekostenverzekering voor mijn werknemers afsluiten?

Een collectieve ziektekostenverzekering is een mooie secundaire arbeidsvoorwaarde die u uw werknemers kunt bieden. Iedereen in Nederland is verplicht om een ziektekostenverzekering af te sluiten. Het is voor veel werknemers een zorg die u ze uit handen kunt nemen. Daarbij bent u er, met een collectieve ziektekostenverzekering, van verzekerd dat uw werknemers goede zorg ontvangen.

Het afsluiten van een collectieve ziektekostenverzekering kan al vanaf één werknemer. Ook voor kleine bedrijven is dit een mooie secundaire arbeidsvoorwaarde. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor uw bedrijf? Neem dan contact op met een van de adviseurs van HBR Branche. Zij helpen u graag verder.

Ben ik, met een zakelijke ongevallenverzekering, ook verzekerd wanneer een werknemer een langdurige uitkering nodig heeft na een ongeval?

Nee. Een ongevallenverzekering keert eenmalig een vast bedrag uit. Het uitkeren van een langdurige, maandelijkse uitkering valt onder de collectieve WIA-verzekering.

De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de situatie. De adviseurs van HBR Branche informeren u graag over de mogelijkheden van een ongevallenverzekering voor uw werknemers.

Is het voor mijn bedrijf interessant om een WGA-eigenrisicodragersverzekering af te sluiten?

WGA betekent: werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten en is een onderdeel van de WIA. De WGA-eigenrisicodragersverzekering is een verzekering voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA. Eigenrisicodrager zijn betekent dat u de WGA-uitkeringen van uw werknemers zelf betaalt, dit is voor een periode van maximaal tien jaar. Dankzij de verzekering krijgt u een vergoeding voor deze uitkeringen.

Dit kan interessant zijn omdat u een lagere basispremie betaalt aan het UWV. Wilt weten of het voor uw bedrijf interessant is om eigenrisicodrager te worden? Neem dan contact op met een van de adviseurs van HBR Branche. Zij kunnen u er alles over vertellen.

Ik heb een doorlopende reisverzekering, heb ik dan ook nog een zakelijke reisverzekering nodig?

Ja, de schades die u oploopt tijdens een zakenreis worden niet gedekt door de doorlopende reisverzekering, omdat dit een verzekering is voor privé reizen. Wanneer u naar het buitenland gaat voor zaken dan is het belangrijk om een goede zakelijke reisverzekering af te sluiten. Dit kan een doorlopende of kortlopende reisverzekering zijn. Gaat u veel voor zaken naar het buitenland? Kies dan voor een doorlopende, zakelijke reisverzekering. Dan gaat u altijd zonder zorgen op weg. 

De adviseurs van HBR Branche kunnen u ondersteunen met goed advies.

Is mijn auto ook verzekerd wanneer iemand anders achter het stuur zit?

Ja, een WA autoverzekering wordt afgesloten door de eigenaar van een auto, maar is ook geldig wanneer iemand anders de auto bestuurt. Een WA autoverzekering dekt de kosten waarvoor de bestuurder van de auto aansprakelijk is. Het maakt niet uit of het de eigenaar van de auto is of iemand.

Wilt u meer informatie over een WA autoverzekering voor uw auto? Neem dan contact op met de adviseurs van HBR Branche.

Ontvangt mijn partner ook nog pensioenuitkeringen na mijn overlijden?

Dit is niet vanzelfsprekend. Bij een direct ingaand pensioen is het mogelijk om uw partner mee te verzekeren, zodat deze nog pensioenuitkeringen ontvangt na uw overlijden. Als u graag wilt dat uw partner nog uitkeringen ontvangt na uw dood, dan moet u dit samen met onze adviseurs regelen. Dit moet van te voren afgesproken worden, omdat dit invloed heeft op het uit te keren bedrag.

Wat is het verschil tussen direct ingaand pensioen en direct ingaande lijfrente?

Er zijn een aantal verschillen tussen het direct ingaand pensioen en de direct ingaande lijfrente. Bij een direct ingaand pensioen ontvangt u een uitkering uit opgebouwd pensioenkapitaal. Bij een direct ingaande lijfrente koopt u een uitkering dat is opgebouwd met kapitaal uit een lijfrenteverzekering of uw eigen spaargeld.

Zowel bij een direct ingaand pensioen als de direct ingaande lijfrente wordt het door u ingelegde kapitaal uitgekeerd in een aantal periodieke betalingen. Dit kan maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar zijn. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om de eerste jaren een hogere uitkering te ontvangen en later lagere. U kunt zelf aangeven of uw partner de uitkeringen ook na uw overlijden moet ontvangen. Bij een direct ingaande lijfrente moet uw partner een contraverzekering afsluiten om recht te hebben op de rest van de uitbetalingen, wanneer u komt te overlijden. Dit is ook mogelijk voor andere familieleden. Op die manier houden uw nabestaanden recht op het bedrag van uw pensioen ook nadat u bent overleden.

Wilt u meer weten over de verschillen tussen het direct ingaand pensioen of de direct ingaande lijfrente? Onze adviseurs helpen u graag.

Kan ik ook zelf geld sparen voor mijn pensioen?

Ja, dat kan. Het is wel belangrijk om door een adviseur uit te laten rekenen hoeveel geld u nodig heeft als aanvulling op uw AOW en/of het werkgeverspensioen. Zodat u wel zeker weet dat u voldoende geld spaart.

De adviseurs van HBR Branche helpen u graag hierbij zodat u met een ontspannen gevoel de toekomst tegemoet gaat.

Kan ik ook sparen om eerder met pensioen te kunnen gaan?

Het is altijd mogelijk om te sparen zodat u eerder met pensioen kunt gaan. Vooral de kapitaalverzekering bij leven is hier geschikt voor. U spaart dan voor een bepaald doel, in dit geval eerder met pensioen gaan, zodat u tegen die tijd voldoende geld tot uw beschikking heeft. Bij een kapitaalverzekering bij leven spreekt u een uitkeringsdatum af. Dan ontvangt u het bedrag dat u heeft gespaard eventueel met een winstbijschrijving.

De adviseurs van HBR Branche helpen u graag bij het berekenen van de mogelijkheden hierin.

Waarom zou ik kiezen voor een pensioenregeling voor mijn werknemers?

Een pensioenregeling is een goede secundaire arbeidsvoorwaarde. Dit zorgt ervoor dat werknemers sneller kiezen voor u als werkgever. Daarbij gaan veel werknemers er vanuit dat dit goed geregeld is bij bedrijven. Het is eigenlijk niet meer van deze tijd om geen pensioenregeling te hebben.

Wilt u weten welke pensioenregeling past bij uw bedrijf? De adviseurs van HBR Branche helpen u graag.

Waarom zou ik kiezen voor een pensioenregeling voor mijn werknemers?

Een pensioenregeling is een goede secundaire arbeidsvoorwaarde. Dit zorgt ervoor dat werknemers sneller kiezen voor u als werkgever. Daarbij gaan veel werknemers er vanuit dat dit goed geregeld is bij bedrijven. Het is eigenlijk niet meer van deze tijd om geen pensioenregeling te hebben.

Wilt u weten welke pensioenregeling past bij uw bedrijf? De adviseurs van HBR Branche helpen u graag.

Wat gebeurt er met mijn pensioen bij een scheiding?

Een AOW-uitkering wordt door iedereen automatisch opgebouwd. Een AOW-uitkering hoeft dus niet verdeeld te worden. Heeft u een pensioenregeling bij uw werkgever? Dan moet dit pensioen verdeeld worden wanneer jullie gaan scheiden. Het verdelen van dit pensioen is ingewikkeld en het is daarom belangrijk om hierbij hulp van een expert in te schakelen.

De adviseurs van HBR Branche helpen u graag met al uw vragen over de verdeling van een pensioen bij een scheiding.

Kan ik als werkgever een pensioenregeling helemaal zelf samenstellen?

Er zijn veel mogelijkheden bij het samenstellen van een pensioenregeling. Zo kunt u kiezen voor een middelloonregeling of een premieregeling, maar er zijn ook andere mogelijkheden. De adviseurs van HBR Branche helpen u graag bij het samenstellen van een pensioenregeling die past bij uw bedrijf.

Heb ik een WIA-aanvullingsverzekering nodig?

Een WIA-aanvullingsverzekering is er voor mensen die minder dan 35% of meer dan 80% arbeidsongeschikt zijn. Iedere werkgever is verplicht een WIA-verzekering voor zijn werknemers af te sluiten. Deze verzekering zorgt voor een aanvulling op uw inkomen. Dit kan echter onvoldoende zijn en daarvoor kunt u een WIA-aanvullingsverzekering afsluiten. Er zijn werkgevers die deze verzekering collectief aanbieden als secundaire arbeidsvoorwaarde. Of u ooit gebruik zult moeten maken van deze verzekering is onduidelijk, maar een WIA-aanvullingsverzekering kan zeer welkom zijn wanneer u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt.

Wilt u meer informatie over de WIA-aanvullingsverzekering? De adviseurs van HBR Branche kunnen u er alles over vertellen.

Hoe zorg ik ervoor dat ik voldoende pensioen opbouw?

Iedere Nederlander heeft recht op een AOW-uitkering. Deze uitkering is in de praktijk vaak onvoldoende om van te leven. Het is daarom belangrijk om pensioen op te bouwen. Welke manier van pensioen opbouwen het beste aansluit op uw wensen kunt u het beste bespreken met de adviseurs van HBR Branche.

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Als u verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer weten? Lees dan onze privacy policy.